Ön Bilgilendirme Formu

1 - SATICI BİLGİLERİ

 

Unvanı                                : P KİTAP

 

Adresi                                : Büyükşehir Mah. 19 Mayıs Cad. No: 25/23 Beylikdüzü – İstanbul

 

Telefon                             :  0212 534 56 54

 

E-posta Adresi            : nihat@pkitap.com

 

Vergi Dairesi                    :

 

Vergi Numarası             : 

 

Mersis No                         :

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurt İçi Kargo

 

2- KONU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

3 – ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE TÜM VERGİLER DAHİL TÜRK LİRASI SATIŞ FİYATI

 

Ürün Kodu

 

Ürün Tanımı

 

Ürün Miktarı

 

Fiyatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BİLGİLER

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli: ….-TL

Teslim Masrafları (Kargo Ücreti) ve Kimin Tarafından Ödeneceği:

Vergiler Dâhil Ödenecek TL Toplam Satış Fiyatı: ….-TL

Ödeme Şekli:

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:

Teslimat Adresi:

 

Fatura Adresi:

Teslim Şartları: Ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 

Satın alınan ürünlerin sevkiyatına Alıcı tarafından mal ve hizmetin sipariş edilmesini takiben aşağıda belirtilen süre içinde başlanacaktır.

 

Ürün Tanımı

 

Tedarik Süresi (İş Günü)

 

 

 

3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ

 

 

 

Müşteri tercih edeceği ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

 

ALICI, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki müşteri hizmetleri telefon numarasına veya e-mail adresine bildirebilecektir.

 

Müşteri Hizmetleri mail adresi: nihat@pkitap.com

 

Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0212 534 56 54

 

4 – CAYMA HAKKI VE NASIL KULLANILACAĞI

 

4.1 Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait Web sitesinde belirtilen elektronik posta adresine veya Satıcı’nın ikametgah adresine posta yolu ile yazılı olarak gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

 

4.2 Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Bu hakkın kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise; satıcı, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, tüketiciye iade edilecek bedelden tahsil edecektir.

 

4.3 Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde Alıcı, malı Satıcı ‘ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Aksi halde kargo ücretinden ALICI sorumludur.

 

4.4 Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz.

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

4.5 Sözleşme gereğince Satıcı’nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Bu hesabın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Satıcı’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Alıcı, Satıcı'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Alıcı böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir. 

 

5 – MAL/HİZMETE İLİŞKİN FİYAT DAHİL TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

6 – ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

 

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

7 – SÜREYE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

 

Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet edimi oluşturmamaktadır. Ani edimli bir satış söz konusu olup sözleşmede süre yoktur.

 

8 – MALIN/HİZMETİN KULLANIMA YÖNELİK BİLGİLER

 

Sözleşme konusu Ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak; ürünün içinde yer alan kullanım kılavuzu; üzerinde yer alan kullanım talimatları, etiketleri ya da bildirim sahibi tarafından tarif edilen şekilde kullanılması gerekmektedir.

 

9 – MALIN/HİZMETİN FİYATI

 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Kargo bedeli olması halinde fatura da gösterilir.

 

10 – GENEL HÜKÜMLER

 

10.1 Alıcı, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi

verdiğini beyan eder.

 

10.2 Alıcı işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

10.3 Kargo firmasının, Ürünler'i Satıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Satıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

10.4 Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

10.5 Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve


P Kitap © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.