Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Ünvanı: P KİTAP (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

 

Adresi: Büyükşehir Mah. 19 Mayıs Cad. No: 25/23 Beylikdüzü - İstanbul

 

Telefon:  0312 435 29 69 - 0530 606 30 04

 

Fax:

 

E-mail: nihat@pkitap.com

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

 

1.2- ALICI:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı: ………………………… (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır)

 

Adresi:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

MADDE 2-

 

2.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır) ‘ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları, Sözleşme kapsamında Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumlulukları bildikleri ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

2.2.İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait Son Mağaza internet (Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) sitesinden (www.pkitap.com) elektronik ortamda siparişinin yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

2.3.İşbu Sözleşme hükümleri, Alıcı’ya tanınan haklar ve yapılan taahhütler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır. Tüketici sayılmayan alıcılar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu Sözleşme’nin tüketici olan alıcılara özel düzenlemeleri dışındaki hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

 

Tarih:

 

Ürün Adı

 

Adet

 

Fiyatı (Kdv Dahil Toplam)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       TOPLAM

 

 

 

 

 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Kargo Hariç Ürün Bedeli        :

 

Kargo Ücreti   :

 

Kargo Dahil Toplam Bedeli    :

 

Ödeme şekli:

 

Teslim şartları: Sipariş edilen ürününün/ürünlerin sevkiyatına Alıcı tarafından ürünün sipariş edilmesini takiben 3 (ÜÇ) iş günü içinde başlanacaktır.

 

Teslimat adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi(ler) :

 

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

 

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

5.1.Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

 

5.2.Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

 

5.3.Satıcı sipariş konusu ürünü, ifanın imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı tarafından ürünün sipariş edilmesinden itibaren her halükarda 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

 

5.4.Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

 

5.5.Sipariş konusunun ifasının imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 

MADDE 6- ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

6.1.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, varsa kargo bedeline ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

 

6.2.Alıcı, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

 

6.3.Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.MADDE 7- SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

8.4.Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine

 

7.1.Satıcı, Sözleşme konusu ürünün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

 

7.2.Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

7.3.Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

 

8.1.Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde bildirmek sureti ile cayma hakkına sahiptir. Alıcı malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

8.2.Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 

8.3.Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir.

 

uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün, Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı iade edilmezse Satıcı KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri Alıcı’ya iade edilecek bedelden mahsup edecektir. İade kargo bedeli ürünün Alıcı tarafından, Satıcı tarafından belirtilen taşıyıcı aracılığıyla gönderilmesi halinde Satıcı’ya aittir. Sipariş onayı verildikten sonra, malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

 

8.5.Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değeri veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

 

8.6.Sözleşme gereğince Satıcı'nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Satıcı’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Alıcı, Satıcı'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Alıcı böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

 

8.7.Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar Satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödediği şekilde (veya havale ile) alınmış olsa dahi, Satıcı sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu düzenlemenin kapsamında değildir.

 

8.8.Tüketici olmayan Alıcı’lar tarafından birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş gerçekleşmiş ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödediği şekilde (veya havale ile) alınmış olsa dahi, Satıcı herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat gerçekleşmeden önce iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,